Logowanie do pakietu Adobe na komputerach uczelnianych

Opublikowane przez Igor w dniu

UWAGA – poniższa instrukcja dotyczy jedynie komputerów na uczelni oraz dostępnych poprzez system VMware Horizon.

W związku ze zmianą sposobu licencjonowania pakietu Adobe przed rozpoczęciem pracy z pakietem wymagane jest logowanie. Poniżej przedstawiono przykładowy proces logowania po uruchomieniu aplikacji Adobe Photoshop.

  1. Po uruchomeniu aplikacji wchodzącej w skład pakietu Adobe CC użytkownik dostaje ekran logowania do Creative Cloud. Na ekranie należy kliknąć w przycisk „Użyj konta Google”

  1. Po kliknięciu zostanie automatycznie otwarta przeglądarka internetowa. UWAGA: w zależności od użytej przeglądarki krok 2 i 3 może się różnić.
    Na ekranie logowania należy użyć pełnego adresu mailowego np. s12345678@pjwstk.edu.pl Następnie klikamy „Dalej”

  1. Następny ekran to okno otwarte przez Microsoft Edge wymagające kolejnego logowania lub przeniesienie na znaną stronę logowania PJATK adfs.pjwstk.edu.pl .
    Do logowania można użyć pełnej lub skróconej nazwy np. s12345678@pjwstk.edu.pl lub s12345678
    Używamy standardowego hasła użytkownika.

  1. Po poprawnym logowaniu powinniśmy zostać przeniesieni na stronę z potwierdzeniem zakończenia procesu logowania. Przeglądarkę internetową można zamknąć, a korzystanie z pakietu Adobe powinno być możliwe.