Dostęp do katalogu domowego zdalnie

Opublikowane przez antek w dniu

  1. Uruchomiamy dowolnego klienta obsługującego protokół scp lub sftp (np. WinSCP lub FileZilla pod Windowsem, FileZilla lub scp/sftp pod Linuxem)
  2. Podajemy poniższe dane
  • adres serwera: szuflandia.pjwstk.edu.pl
  • port: 22
  • login: sXXXX
  • hasło: swoje szkolne hasło do domeny (to samo którego używasz do logowania się na komputerach w pracowniach)
  • (opcjonalnie) katalog zdalny: /home/PJWSTK/sXXXX/
  • (opcjonalnie) katalog lokalny: dowolny wybrany przez siebie na swoim komputerze.
Kategorie: dydaktycystudenci