Dostęp do ZOD_Gdansk

Opublikowane przez antek w dniu

Z zewnątrz:
Host: szuflandia.pjwstk.edu.pl
Port: 2222
User name: SZKOLNY_LOGIN
Protokół: SFTP
Pod Windowsem polecamy korzystanie z klienta WinSCP

Aby nazwy plików były prawidłowo wyświetlane należy w zakładce Environment ustawić opcję
UTF-8 encoding for filenames na On

Wewnątrz szkolnej sieci:
Podmontowujemy udział:
\\gda-nas.pjwstk.edu.pl\ZOD_Gdansk

Kategorie: dydaktycy