Windows 7

Opublikowane przez antek w dniu

Aby móc korzystać z bezprzewodowego internetu na terenie uczelni należy posiadać aktywne konto użytkownika w naszej bazie danych.

Jeżeli nie wiesz czy masz aktywne konto to otwórz stronę serwisu hasło i wpisz swój login w polu po lewej stronie. Naciśnij enter a Twym oczom ukaże się magiczna odpowiedź + możliwość zresetowania hasła gdyby zostało ono zapomniane z wszelakich powodów.

Gdy będziesz podawać prawidłowy login (sXXXX) i hasło (to którego się używa do logowania na komputerach w pracowniach) a system nie pozwoli na zalogowanie się to najprawdopodobniej konto jest zablokowane.
Gdy wiemy, że nasze konto użytkownika jest aktywne można przystąpić do konfigurowania połączenia.

1. Najpierw należy uruchomić Centrum sieci i udostępniania. W tym celu należy kliknąć na przycisk z logiem Windows (stary START) aby ukazało się nam menu z którego to potem wybieramy Panel sterowania

2. Następnie należy wybrać link Wyświetl stan sieci i zadania pod grupą Sieć i Internet

3. Następnie należy kliknąć w link Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi znajdujący się po lewej stronie okna

4. Teraz trzeba utworzyć nowy profil sieciowy dlatego należy kliknąć przycisk Dodaj znajdujący się na górnej belce przycisków funkcyjnych.

5. Następnie należy kliknąć na „klawisz” Ręcznie utwórz profil sieciowy

6. Teraz należy podać dane nowego połączenia:

* Nazwa sieci: eduroam
* Typ zabezpieczeń: WPA-Enterprise
* Typ szyfrowania: TKIP
* Klucz zabezpieczeń: [puste]

7. Kliknąć przycisk dalej a w następnym kroku należy kliknąć na „przycisk Zmień ustawienia połączenia

8. W pierwszym oknie przełączamy się na zakładkę Zabezpieczenia

9. Z menu rozwijalnego Wybierz metodę uwierzytelniania sieci wybieramy Microsoft: Chroniony protokół EAP (PEAP) a następnie klikamy na przycisk Ustawienia zaawansowane znajdujący się poniżej

10. Zaznaczamy opcję Określ tryb uwierzytelniania i zatwierdzamy zmiany klikając na przycisk OK. Okno się zamknie i w ten sposób powrócimy po poprzedniego okienka.

11. Klikamy na przycisk Ustawienia znajdujący się zaraz obok pola Wybierz metodę uwierzytelniania sieci.

12. W oknie Właściwości chronionego protokołu EAP należy odznaczyć opcję Weryfikuj certyfikat serwera (o ile nie zamierzasz używać certyfikatu) lub wybrać z dostępnej niżej listy PJWSTK CA (jeśli wcześniej zainstalowany został certyfikat)

13. Następnie należy upewnić się, iż w polu Wybierz metodę uwierzytelniania, wybraną metodą jest Bezpieczne hasło (EAP-MSCHAP v2) a następnie kliknąć przycisk Konfiguruj znajdujący się po prawej stronie od tego pola. W oknie Właściwości protokołu EAP-MSCHAPv2 należy odznaczyć jedyną tam widniejącą opcję Automatycznie użyj mojej nazwy logowania i hasła (oraz domeny, jeżeli istnieje) systemu Windows i zmiany zatwierdzić.

14. W tym momencie na dole ekranu obok zegarka powinien pojawić się „dymek” informujący, że do połączenia wymagane są dodatkowe informacje. Należy kliknąć na ten dymek

15. Otworzy się okienko w którym należy podać swój login i hasło z domeny PJWSTK. Login powinien być zapisany w formacie sXXXX@pjwstk.edu.pl Po wprowadzeniu loginu i hasła należy kliknąć na przycisk OK lub nacisnąć klawisz ENTER w celu zatwierdzenia wprowadzonych danych.

16. Teraz można zweryfikować czy połączenie zostało nawiązane przez kliknięcie na ikonkę połączeń sieciowych znajdującą się obok zegarka w dolnym prawym rogu ekranu. Otworzy się okienko z dostępnymi sieciami bezprzewodowymi i obok eduroam powinien widnieć napis Połączono.

17. Jeżeli jest to pierwsze połączenie się z siecią bezprzewodową mogą pojawić się dodatkowe okna z pytaniami jak traktować daną sieć (w domu, w firmie, lokacja publiczna).

W razie problemów zawsze można posłużyć się instrukcją video dostępną na głównej stronie BSS w dziale instrukcje.

Kategorie: Bez kategorii